Alsancak Dedektiflik, Özel Dedektiflik

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma

Hukukumuzda iki tür boşanma davası olup bunlar anlaşmalı ve çekişmeli boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiş olup anlaşmalı boşanma için ilk şart evliliğin 1 yıldan fazla sürmüş olmasıdır. 1 yıldan kısa süreli evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Anlaşmalı boşanmada taraflar boşanma, nafaka, ortak çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat, ortak malların paylaşımı konusunda kesin bir anlaşmaya varır ve bunu bir protokol olarak düzenler ve imzalar. Boşanma dilekçesi ekine bu protokol eklenerek dava açılır. Hukukumuzda bu şekilde yürütülen davalara anlaşmalı boşanma davası denir. Anlaşmalı boşanma davalarında kısa sürede duruşma günü verilir ve genellikle tek celsede dava biter. Hakim duruşmada her iki tarafın da hazır olmasını ister ve taraflara imzaların gerçek olup olmadığını, anlaşmada yer alan hususların gerçek olup olmadığını ve nihayetinde boşanma isteğinin geçerliliğini tekrar sorar. Eğer tarafların anlaşma hususu protokoldeki gibi devam ediyorsa ve hakim protokolün yeterince açık olduğunu düşünüyorsa protokol hükümleri doğrultusunda boşanmaya karar verir. Eğer taraflardan biri boşanmadan vazgeçtiğini ya da anlaşma protokolünde yer alan bazı hususların değişmesini istediğini bildirirse dava artık anlaşmalı boşanma davası olmaz ve çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu halde dava daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz çekişmeli dava usullerine göre devam eder. Ancak bu davalar genelde yıllarca sürmekte, duruşma günlerinin arası 2-3 ay olmakta, delil toplama, tanık dinleme vs. derken süreç uzamaktadır. Bu şekilde anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönüşmemesi için tarafların mahkemeden önce her türlü detayı konuşması, boşanmaya konu hususların tamamında anlaşma sağlanması ve gerekirse bu noktada bir avukattan yardım alınması gerekmektedir. Anlaşma durumu duruşmadan önce netlik kazanırsa mahkeme huzurunda da yinelenir ve bu şekilde mahkeme tek celsede sona erer.

Maalesef bazı hallerde çiftler boşanma davasını bir intikam aracı olarak kullanmakta ve süreci uzatarak diğer eşi zarara uğratmaya çalışmaktadır. Ancak nasıl evlenmek karşılıklı irade ile yapılan medeni bir durum ise aslında evliliğin bitirilmesi için yapılan boşanma da aynı şekilde karşılıklı irade ile medeni olarak yapılmalıdır. Nasıl bazı özel durumlar hariç mahkemeden evlenmek için izin alınmıyorsa, boşanma için de mahkemeden bir yargılama yapmasını beklemeden yalnızca karşılıklı boşanma iradesini onaylayarak karar vermesi istenmektedir.

Hukukumuzda boşanma davalarında hakime geniş bir taktir ve vicdani kanaat yetkisi tanınmaktadır. Hakim tarafların boşanma nedenlerinin gerçekliğine inanmaz, boşanma isteklerinin kesin olduğuna kanaat getirmekse vicdani kanaatini kullanarak boşanma davasını reddedebilir veya çiftlere düşünmeleri için bir süre tanıyabilir. Hakimin yetkisi takdiri olmakla birlikte delil toplama konusunda bir yetkisi bulunmamaktadır; yalnızca tarafların ileri sürdüğü delillerle bağlıdır. Hakim bu delilleri ve somut olayları beraber değerlendirir ve vicdani kanaatini kullanarak karar verir. Anlaşmalı boşanma davasında da taraflar her türlü konuda hazırlığını yapmalı, mahkemeye bu hazırlıklarını sunmalı ve duruşmaya da o şekilde katılmalıdır. Hakim bu hazırlıkları, boşanma iradesini ve protokolün uygunluğunu değerlendirerek karar verir. Düzenlenen protokolde boşanmanın bütün sonuçları hususunda net bir anlaşma sağlanmalıdır. Müşterek çocuk varsa bu çocuğun velayetinin kimde kalacağı, diğer tarafla nasıl bir kişisel ilişki kurulacağı mutlaka belirlenmelidir. Eğer protokol usule ve yasaya uygunsa, geçerli şartları taşıyorsa ve taraflar duruşmada protokoldeki hususları onaylarsa hakim protokol doğrultusunda boşanmalarına karar verir. Bu şekilde dava tek celsede sona erer. Bunun istisnası protokolün eksik olması ya da duruşma esnasında tarafların protokolün aksine bir talepte bulunmasıdır. Bu halde dava uzayacaktır. Ayrıca çekişmeli bir boşanma davasının her aşamasında tarafların anlaşarak davayı anlaşmalı boşanma davasına çevirmesi mümkündür.

Kimler Neler Demiş?

avatar
KAPAT