Alsancak Dedektiflik, Özel Dedektiflik

Boşanma Davalarına Delil Toplama

Boşanma Davalarına Delil Toplama

Boşanma Davalarına Delil Toplama Ve Dedektiflik Hizmetlerimiz

Ülkemizde 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren aile hukukunu düzenleyen Türk Medeni kanununda altı farklı boşanma sebebi vardır. Bunlar sırası ile şunlardır.

Boşanma sebepleri

 1. Zina (aldatma)
  MADDE 161.- Eşlerden biri zina ettiği zaman diğer eş boşanma davası açabilir.
  Dava açmaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden bu yana kadar altı ay ve zina tarihinin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Uzlaşan tarafın dava hakkı yoktur.
 2. Hayata kast, (Cana kast) pek kötü veya onur kırıcı davranış
  MADDE 162.- Eşlerden biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine ahlaksız davranışları ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası başlatabilirler. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden bu yana altı ay ve bu sebebin ortaya çıkmasının üzerinden beş yıl geçtiği takdirde dava hakkı düşer ve affeden tarafın dava hakkı kalmaz.
 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  MADDE 163.- Eşlerden biri yüz kızartıcı bir suç işler ve ya düzensiz bir hayat sürer, bu sebeplerden dolayı onunla birlikte yaşaması beklenen diğer boşanma davası açabilir.
 4. Terk
  MADDE 164.- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğer eşi terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak yaşama alanına dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ise ve sistem üzerinden hâkim tarafından yapılan ihtara kayıtsız kalınmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan hakaretler ve onur kırıcı hareketlerle veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
  Davaya hakkı olan eşin talebi üzerine hâkim, yapacağı ihtarda terk eden eşe belirli bir süre içinde ortak yaşam alanına dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde ortaya çıkacak sorunlar hakkında uyarıda bulunur.
 5. Akıl hastalığı
  MADDE 165.- Eşlerden biri akıl sağlığını kaybetmesi sonucu yüzünden ortak hayat diğer eş için yaşanmaz hâle gelirse, hastalığın geçmesine imkân bulunamadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek şartıyla eş boşanma davası açabilir.
 6. Evlilik birliğinin sarsılması
  MADDE 166.- Evlilik birliği, yeniden düzen kurulamayacak gibi temelinden sarsılmış olup belgelerle ispat edilmesi durumunda eşlerden biri dava açabilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, bir eşin diğer eşe dava açması ve diğer eşin bunu onaylaması evliliğin sarsılması kabul edilir. Bundan sonraki hukuki süreç de belgelendirilmiş boşanma davası olarak gerçekleşir.

Sizin de aile birliğinizde yukarıda bahsettiğimiz konularla alakalı olarak açılmış olan boşanma davanız var ise kusurlu olan eşinizin yaptığı evlilik müessesine uymayan uygunsuz davranışları ispatlayamıyorsanız mahkemeye sunmak üzere firmamızdan yasal olarak delil toplama hizmeti talep edebilirsiniz. Yasal olarak da toplanan deliller doğrultusunda mahkeme delilleri değerlendirdikten sonra doğruluk payını göz önünde tutarak ve araştırarak doğruluklarına kanaat getirmesi halinde boşanma talebinizi hızlandırabilirsiniz.

Boşanma davanızın sonuçlanması durumunda çocuklarınızın velayeti ve ayrılmış eşinizden maddi ve manevi destek alma işlemleri içinde ilgili araştırmalar yaparak bu zor sürecin herkes açısından sonuca ulaştırılması hedefimizdir. Avukatınızın dava sürecine yardımcı olacak istekleri yönünde araştırılmalar yaparak iş birliği içinde sonucun aleyhinize dönmesine yardımcı olabiliriz. Size profesyonel ve hızlı şekilde yardımcı olacak ekimize güvenebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numarası 444 7 635 olup 7 gün 24 saat ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Kimler Neler Demiş?

avatar
KAPAT