Alsancak Dedektiflik, Özel Dedektiflik

Boşanma Nedenleri

Boşanma Nedenleri

BOŞANMA NEDENLERİ

Toplumların  yerleşik yaşama geçmesinden itibaren ortaya çıkan ve toplumun ortak eylemleri arasında evlilik ilk sıralarda yer almaktadır.Günümüz koşulları da göz önüne alındığında her evlilik kurumu taraflardan bir tanesinin ölümüne kadar ilerlemeyi başaramadığı için boşanma olgusu ortaya çıkmaktadır.

Sebepler

Hem dünya ülkelerinin hem de kendi ülkemizin hukuk sistemini analiz ettiğimizde evliliklerin sona ermesinde bir çok gerekçenin olduğu göze çarpmaktadır.Bu nedenlerin başlıcaları sadakatsizlik ve güven problemidir.Aldatma eyleminin yükselişte olması ile birlikte bu durum evlilik birliklerini de sarsmakta, kişilerin arasındaki güven duygusunun kaybolması ve evliliği bitirme isteği gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Bunların dışındaki nedenlere gelinecek olur ise, sosyal ve kültürel uyumsuzluktan bahsedilmektedir.İki tarafın sosyal yaşamlarında ve kültürel seviyeleri arasında ciddi farklar olması asgari müşterekte buluşma ve yapılan fiillerden keyif alma halini minimize edecektir.Şiddet ise toplumların en büyük sorunlarından bir tanesi olup, evlilik birliklerinin de bitişini sağlayan önemli bir etkendir.Ayrıca cinsel problemler ve sağlık sorunları da yine boşanma nedenlerinin başlıcaları arasında yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nda Boşanma Sebepleri

Evlilik birliğini sonlandırma hali Türk Medeni Kanunu’nun konusuna girmektedir.4721 sayılı bu kanunda 6 adet boşanma nedeni tanımlanmış ve açıklanmıştır.Sırasıyla ilgili boşanma sebepleri ise, 161.madde aldatma ya da zina, 162.madde cana kast, 163.madde haysiyetsiz yaşam sürme, 164.madde evi terk, 165.madde akıl hastalığı, 166.madde ise evlilik birliğinin temelden sarsılması şeklinde oluşmaktadır.166.madde eski kanunda şiddetli geçimsizlik olarak yer almaktaydı.

Boşanma süreci

Evli çiftler tarafından evlilik sürecinin daha fazla devam edemeyeceğine kanaat getirildi ise, birbirlerine karşı yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını öne sürerek dava açabilme hakkına sahiptirler.Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus ise, ispat yükümlülüğüdür.Çünkü türk hukuk sistemi dava açanın iddasını ispat etmesini şart koşmaktadır.Bu nedenle davayı açan taraflardan hangisi ise, evlilik birliliğinin bitmesine gerekçe gösterdiği nedenlerini her birini ispat etmesi gerekmektedir.Bunu başaramaması durumunda açtığı davanın ret olacağı bilinmektedir.Ayrıca mahkemenin ret olmasına müteakip 3 yıl içerisinde aynı gerekçe ile dava açması ise kanunen yasaklanmış olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise; 3 yıllık sürenin aynı sebepler için geçerli olmasıdır.İlgili sebepler dışında farklı sebepler ile süre ya da zaman aşımı olmaksızın dava açmanın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Boşanma davası nerede açılır?

Ülkemizde hukuk sistemi içerisinde davanın konusuna göre çeşitli mahkeme türleri bulunmaktadır.İş Mahkemesi, Ticari Mahkeme, Ceza Mahkemesi gibi.Oluşan davanın niteliğine göre hangi mahkemede görüleceği belirlenmektedir.

Boşanma davalarında ise yetkili maka Aile mahkemeleridir.Kanunla birlikte bu şekilde belirlenmiş olup, Aile mahkemesi olmayan yerlerde ise, bu sıfat ile görev yapmaya yetkili olan asliye hukuk mahkemelerinde davalar görülmektedir.

Boşanma davası çeşitleri

Boşanma davaları iki tür olarak ortaya konulmuş olup, bunlar, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarıdır.Anlaşmalı boşanma davaları adında anlaşılabileceği üzere tarafların tüm koşullarda anlaşarak mahkemeye başvurmalarıdır.Bu durum boşanma sürecinin oldukça hızlanmasını da sağlayacaktır.Söz konusu başlıca sebepleri ise kısaca, velayet, maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka olarak sayabilmek mümkündür.

Bu durumun sağlanamaması halinde açılan dava çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılacaktır.Çekişmeli boşanma davalarında kişiler aşağıdaki maddelerden bir ya da bir kaç tanesini gerekçe göstererek dava açabileceklerdir.161.madde aldatma ya da zina, 162.madde cana kast, 163.madde haysiyetsiz yaşam sürme, 164.madde evi terk, 165.madde akıl hastalığı, 166.madde ise evlilik birliğinin temelden sarsılması.

Taraflardan bir tanesi ilgili gerekçesi ile dava açmasının ardından iddalarını ispat etmek zorundadır.İspatı ise elle tutulur, gözle görülür hukuka uygun deliller ile yapması gerekmektedir.Yasal olmayan yollardan elde edilen ya da bireylerin tamamı tarafından anlaşılması mümkün olmayan deliller kabul edilmeyecek ve dava reddedilerek kapanacaktır.

Kimler Neler Demiş?

avatar
KAPAT