Alsancak Dedektiflik, Özel Dedektiflik

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma şartları oluşmadığı zaman kanunlara göre uygulanan bir boşanma davası şeklidir. Ülkemizde yürürlükte bulunan hukuk sistemine göre taraflar, boşanma şartlarında anlaşmaları durumunda anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Ancak taraflar arasında boşanma şartlarında anlaşma sağlanılmaması durumunda eşlerden birisi, çekişmeli boşanma davası açıp boşanma süreci başlatabilir. Tarafların çekişmeli boşanma kararı aldığı durumlarda, boşanma kararı alan taraf ilk olarak boşanma dilekçesi hazırlayıp hazırladığı bu boşanma dava dilekçesini yaşadığı yerin aile mahkemesine, aile mahkemesi bulunmadığı zamanlarda ise asliye hukuk mahkemesine dava dilekçesi şeklinde iletir. Çekişmeli boşanma davası tarafların; boşanma, velayet, maddi ve manevi tazminatla nafaka gibi konularda anlaşmaya varamadıkları zaman, bir eşin bu talepler ile beraber diğer eşin aleyhine açtığı boşanma davasıdır.

Kural olarak, her davacı açtığı bir davada kendi iddialarını ispatlamak ile sorumludur. Boşanma davasında, davayı açan taraf hukuka uygun yollar kullanarak topladığı kanıtlar ile beraber boşanma sebeplerini de dile getirip boşanma dilekçesini ilgili mahkemeye iletir. Mahkeme dava dilekçesini karşı tarafa gönderip, karşı tarafın davaya cevap vermesini beklemeye başlar. Karşı taraf eğer hakkında açılan bu davaya yasal süresi içerisinde cevap vermez ise, davacı tarafın dilekçesi dikkate alınarak duruşma gününü belirleyip tarafların ön inceleme duruşmasında bütün kanıtlarını sunmaları için mühlet verir. Bu süre içerisinde sunulan kanıtlar, mahkeme tarafından toplanır ve daha sonraki duruşmalarda ise tanıklar dinlenir. Toplanan kanıtlar değerlendirilerek, davacı eşin iddiasını ispat etmeye yeterli olan dosyadaki delillere göre mahkeme, evlilik kurumunun bitip bitmediği ve boşanmalarına karar verilip verilemeyeceği hususlarında kanunları da göz önünde bulundurarak kendi vicdani kanaatine göre karar verir.

Ülkemizde Çekişmeli Boşanma Davaları Yıllarca Sürebilir

Çekişmeli boşanma davası taraflar arasında genel olarak yıllar boyunca sürecek olan bir rahatsızlık davasıdır. Taraflar boşanma konusu olan olaylarda karşılıklı bir şekilde anlaşıp, mahkemeye müracaat edemedikleri zaman bu tür boşanma davası açma yoluna başvurmaktadır. Bu dava ise bazen yıllar sürmekte, istinaf ve temyiz hakkı da mümkün olduğu için taraflar yıllar geçse dahi boşanamamaktadırlar. Bu davalar ile ilgili en önemli çekincelerden bir tanesi de davacı ve davalı tarafın mahkemeye sundukları kendi iddialarını ayrı ayrı kanıtlarla ispatlaması gerektiği için ve mahkemelerin de taraflara ait her bir delili ayrı ayrı toplama ve değerlendirmeye tabi tutması gerektiği için, tabiri caizse çekişmeli boşanma davaları mahkemelerde yıllar boyunca sürmekte ve aslında  her iki tarafın da işini zorlaştırmaktadır.

Boşanma kanıtları kuvvetli ise davayı uzatmaya yönelik olan tarafın art niyetli tutum ve davranışları mahkeme tarafından dikkate dahi alınmaksızın, davalar toplanan delillere göre usul ve yasaya uygun bir şekilde en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Hukukumuza Göre Çekişmeli Boşanma Davasına İlaveten Açılan Davalar

          Tarafların açtığı çekişmeli boşanma davasında mahkeme yalnızca tarafların boşanıp boşanmayacağına, eğer varsa çocukların velayetlerinin hangi tarafa verileceğine, maddi ve manevi tazminat ile beraber nafakaya hükmetmektedir. Ancak evlilik sonrası evlilik kurumu içerisinde edinilen malların da bulunması durumunda, bu malların paylaşımı hakkında, ayrıca katkı payı, mal rejimi yani ortak kazanılan malların paylaşımı davası açılması da gerekir.

Normal şartlarda boşanma davası açılırken aynı anda katkı payı, mal rejimi davası da açılabilir. Ancak davalar arasında bekletici etki oluşmaması için, genel olarak boşanma davası sonuçlanıp kesinleştikten sonra katkı payı, mal rejimi davası görülmeye devam edilerek tarafların kusur oranlarına göre hükme bağlanacaktır. Bu şekilde yapılması tarafların hukukunu korumaya yardımcı bir uygulamadır.

Kimler Neler Demiş?

avatar
KAPAT