Alsancak Dedektiflik, Özel Dedektiflik

Kimler Dedektif Olabilir?

Kimler Dedektif Olabilir?

KİMLER DEDEKTİF OLABİLİR?

Özel dedektiflik mesleği, her gün biraz daha fazla gelişen ve büyük bir hızla değişen dünyada, oldukça favori meslekler arasında kendisine yer edinmeyi başarmıştır. Özel dedektiflik ve araştırma işini icra edecek kimselerin bazı sıradışı karakteristik özellikler ve vasıflara sahip olması gereklidir. Bu çok önemli özellik ve vasıfların ilk başta gelenleri; özel dedektif olmayı isteyen insanların oldukça iyi bir hukuk bilgisine sahip olması, her çeşit kara ulaşım araçlarını iyi bir şekilde kullanabilmesi, çeşitli video görüntü ve ses kaydı yapan araçları usta bir şekilde kallanabilmesidir. Özel dedektif işi için kendisini aday olarak gören kişiler sabıka kaydına sahip olmamalıdır. Ayrıca geçmiş hayatlarında hiçbir şekilde yüz kızartıcı herhangi bir suça karışmamış olmalıdırlar.

Özel Dedektiflik İşini İcra Etmek İsteyen Kişiler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Özel dedektif olmayı isteyen kişilerde; hafıza, yüksek zeka, ses ve görüntü alabilme yeteneklerinin diğer insanlara göre daha yüksek bir seviyede olması gerekir. Özel dedektif olmayı isteyen kimselerin, her çeşit teknolojik cihazı usta bir şekilde kullanmaları gereklidir. Diğer yandan bu insanların, çok güçlü bir hafıza yeteneğinin bulunması, insani ilişkilerinde de oldukça başarılı kimseler olmaları gerekmektedir. Özel dedektiflik mesleğini yerine getirecek olan kişiler, her çeşit kara ulaşım aracını en usta yöntemlerle kullanabilme özelliğine sahip bulunmalıdır.

Diğer yandan, bu kişiler özel dedektiflik mesleğini icra edeceği yer ile ilgili tarihi, coğrafi, ve ekonomik bilgilere de sahip olmalıdır. Özel dedektiflik faaliyeti yapacak bu kişiler, çalışma alanlarının yer aldığı adres ve ana güzergahları çok iyi derecede bilmelidir. Faaliyet sahalarında bulunan metro, tren, otobüs, dolmuş, tramvay, vapur, uçak vb. her çeşit ulaşım vasıtalarının güzergah, sefer ve tarifeleri hakkında detaylı bilgilere bütünüyle hakim olmalıdır. Çok özel bir meslek olan dedektiflik faaliyetini tam anlamıyla icra etmeyi amaçlayan kişiler, insan psikolojisinden oldukça iyi anlamalı, karşısında bulunan kişilerin beden dillerini de kolay ve doğru olarak okuyabilmelidir. Bu kişiler, ayrıca şüpheli kişi sorgu teknikleri ve çapraz sorgu ile ilgili teknikleri kesinlikle iyi bilmelidir. Farklı ticari kurum ve kuruluşlar ile ilgili ayrıntılı olarak analiz ve çözümleme yapma yeteneğine sahip olmalıdır.

Ticari yönde araştırma ve incelemeler yapıldığı zaman, fizibilite ile ilgili başarılı sonuç raporları hazırlayabilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Sahada faaliyet yürütürken, kendisini içerisinde bulunduğu her farklı ortama ve mekana çok iyi bir şekilde adapte etmeyi başarabilmelidir. Özel dedektiflik mesleği yapmak isteyen adaylar, insan ilişkilerinde başarılı olmalı ve her türlü ekip çalışmasına ayak uydurabilmelidir. Teknolojiye de çok açık bir kişiliği olması gerekli olan bu kişiler, her alanda görülen teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmelidir. Piyasa durumlarını da çok yakından takip edip, çeşitli olumlu ve olumsuz durumlar karşısında, müşterilerini kanunlar çerçevesinde doğru bir yönlendirmeyi başarabilmelidir. İçinde yer aldığı ağır koşullardan etkilenmiş bulunan müşterilerine psikolojik olarak yardımcı olmalıdır. Hem yerel hem de ulusal açıdan gündemi oldukça yakından takip etmelidir. Özel dedektiflik ve araştırma işini icra etmek isteyen kimseler, mümkün olduğunca iyi derecede yabancı dil bilmelidir.

Özel Dedektiflik İşine Aday Olan Kimseler Yenilikçi Olmalıdır

Farklı ülkeler ve yurdumuzda bulunan bütün yerlerde, özel dedektiflik faaliyetini sürdüren meslektaşları ile beraber çok yakın bir ilişki içerisinde olmalıdır. Meslektaşları ile özel dedektiflik işi hakkında çeşitli mevzularda bilgi alışverişinde bulunarak, kendisini sürekli olarak yenileme çabası içerisinde olmalıdır. Özel dedektiflik işini çok iyi bir şekilde yerine getirmeyi hedefleyen kişiler, çok sakin yapıda, sabırlı ve mesleğini her zaman zevkle icra edecek şekilde heyecanlı ve istekli bir kişiliğe sahip olmalıdır. Diğer yandan bu insanlar, dedektiflik mesleği için olumsuz bir nitelik olan acelecilik huyuna sahip olmamalıdır. Kendisini özel dedektif olma uğruna adamış kişilerin, zaman ile ilgili hiçbir sorunu olmamalı ve kendisinin veya ailesinin hayatından bazı mesleki hususlar hakkında fedakarlık yapmalıdırlar. Yukarıda yer alan nitelikler sahip olan kişiler özel dedektiflik faaliyetlerini layıkıyla icra etme özelliğine sahip kimseler olarak kabul edilir.

Kimler Neler Demiş?

avatar
KAPAT