Alsancak Dedektiflik, Özel Dedektiflik

Özel Dedektifliğin Tarihçesi

Özel Dedektifliğin Tarihçesi

1800’lü yıllarda ilk kez temelleri atılan özel dedektiflik mesleği Fransa’da ortaya çıkmıştır.  Emekli bir asker tarafından dünyada ilk kez 18. yüzyılda dedektiflik mesleği icra edilmeye başlamıştır. Ticaret ve Sanayi İçin Evrensel Bilgi Bürosu ismiyle dünya tarihinde ilk kez kurulan dedektiflik bürosu Fransa’da kurulmuştur. Ardından 2. kurulan özel dedektiflik firması ise Amerika’da bir İskoçyalı tarafından Pinkerton Ulusal Dedektiflik Ajansı adıyla kurulmuştur. Bu dedektiflik firmaları ticari işler yapan firmalara hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. 1920’li yıllarla birlikte giderek değişen ve gelişen hizmet anlayışı özel dedektiflik mesleğinin kişiler tarafından sıkça tercih edilmesine vesile olmuştur.

Sanayi Devrimi sonrası gelişen refah seviyesi ile birlikte insanlar özel dedektiflere daha çok başvurmuş, bu meslek daha çok insan tarafından icra edilir olmuştur.  Özellikle orta sınıf halkın refah seviyesinin yükselmesi özel dedektiflik bürolarına olan ihtiyacı bir hayli arttırmış ve insanların bu ofislere başvurma oranı artmıştır.  1900’lü yılların başlarında Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde özel dedektiflik mesleği giderek popülerleşmiş ve yaygınlaşmıştır. İnsanlar özel sorunlarından gizli bilgilerine kadar birçok paylaşımda bulunmak ve çözümler aramak için özel dedektiflik bürolarının kapılarını aşındırmışlardır.

Özel dedektiflik mesleği kazandığı popülaritenin ardından Amerika, Kanada, Avrupa gibi dünyanın birçok farklı noktasında hızla yayılmış ve bu coğrafyalardaki insanlar tarafından sıkça tercih edilir olmuştur. 1980’li yıllara gelindiğinde artık bir ekol halini alan dedektiflik mesleği dünya çapında bir üne kavuşmuş; çeşitli filmler, diziler, çizgi romanlar hazırlanmış ve özel bir meslek olarak görülmeye başlanmıştır. Özellikle emekli askerler, emekli polisler, özel dedektiflik mesleğini icra ederek insanlara ve kurumsal firmalara hizmet vermeye başlamışlardır. Ülkemizde ilk olarak kurulan İzmir Dedektiflik 1995 yılının Haziran ayında Bilal KARTAL tarafından faaliyete geçirilmiştir.

Eski bir istihbaratçı olan Bilal KARTAL yapmış olduğu derin araştırmalar sonucunda, dedektiflik mesleğinin dünya genelinde yaygınlaştığını ve önemli bir ihtiyaç haline geldiğini görmüş ve ülkemizde de olması gerektiğini düşünerek harekete geçmiştir. 25 yıllık bir tecrübeye sahip olan İzmir Dedektiflik A.Ş. 7 gün 24 saat hizmet vererek insanların özel sorunlarını çözmeye odaklı bir vizyon benimsemiştir. Özel dedektif Bilal KARTAL meslek kariyerini ilerleterek İzmir Dedektiflik A.Ş. ünvanlı şirketini dünya çapında geliştirmiş, dünyanın en büyük, en tanınır, en güvenli ve prestijli dedektiflik firması haline getirmiştir. Bilal KARTAL tarafından 1995 yılının haziran ayında kurulan İzmir Dedektiflik A.Ş. zaman içerisinde kurumsal ve bireysel hizmet alanlarında kendini geliştirerek on binlerce kişiye hizmet vermiş, insanların çok özel sorunlarına çareler olmuş ve güvenilirliğini arttırmıştır.

Özel dedektif Bilal KARTAL ülkemizde başlatmış olduğu özel dedektiflik mesleğini geliştirerek hızla yol kat etmiş ve bu mesleğin insanların çok özel sorunlarına çare arayabilecekleri bir kapı haline gelmesini sağlamıştır. Bu yönüyle özel dedektiflik mesleği vazgeçilmez bir meslek haline gelmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise ülkemizde birçok özel dedektiflik bürosu hizmet vermeye başlamıştır. Zamanla ülkemizde özel dedektiflik dernekleri de kurulmuştur. 1994 yılında ülkemizde ilk kez özel dedektiflik mesleğinin yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.

Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı’nda toplanan meclis bu yasayı insanların özel hayatlarının gizliliği ihlal edilmesine zemin oluşturduğu gerekçesi ile veto etmiştir. Veto edilen bu yasa tasarısı halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde, meclis raflarında bekletilmektedir. 2007 yılında dönemin hükümeti kadük yasalarının kanunlaştırılması için çalışma başlatmıştır. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel dedektiflik yasa tasarısı kadük olarak beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarınca tespit edilen insanların ve kurumsal firmaların özel dedektif ihtiyaçları gerçeği bu kanunun yasalaşması için gerekli önemi arz etmektedir. Bu yönde hazırladıkları çeşitli raporlar ve belgeler mevcuttur.

Özel dedektiflik Kanunu’nun ülkemizde biran önce çıkması kişilerin ve ticari faaliyet yürüten firmaların çıkarlarına hizmet etme konusunda oldukça önemli bir adım olacaktır. Ülkemizde ilerleyen zamanlarda yasalaşacağına inandığımız dedektiflik kanunu birçok dünya ülkesinde vardır ve büyük getirileri mevcuttur.

Kimler Neler Demiş?

avatar
KAPAT