Alsancak Dedektiflik, Özel Dedektiflik

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nasıl Oluşur?

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nasıl Oluşur?

ÖZEL HAYAT GİZLİLİĞİ

Bireylerin, toplumun diğer üyeleri tarafından görülerek bilgi sahibi olmalarını tercih etmediği hallerin kapsamının tümüne özel hayat denilmektedir. Özel hayatın gizliliğine karşı oluşacak ihlaller suç kapsamına girdiği gibi çok sayıda şekilde ortaya çıkabilir.Günümüzde gelinen noktada, çok sayıda ülkede özel hayat gizliliğinin ihlal edilmesi suç kapsamına girmektedir.Ancak bir suçun yani ihlalin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle ihlal edilen olgunun ne olduğunun net olarak ortaya koyulması gerekir.Gelişmiş dünya ülkeleri tarafından özel hayat 3 ana bölümde incelenmektedir;

ÇEKİRDEK ÖZEL HAYAT

Çekirdek özel hayat, en dar şekli olarak değerlendirilebilecek bir özel hayat türüdür.Kişinin, beraber yaşadığı ya da çok yakın olduğu aile üyelerinin dahi bilgi sahibi ve tanık olmasını istemediği durumları içerisine alır.Bu durum kapsamına verilecek örneklerin başlıcaları ise, kişilerin banyo ve tuvalet ihtiyacını gidermeleri ,cinsel tatmine yönelik mastürbasyon yapmaları, şifre konulmuş olan bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazlarındaki bilgilerdir. Kişinin hak sahibi olduğu konulardan bir tanesi bu ve benzeri hareket ve bilgilerinin başkası tarafından görülmesini ve bilinmesini istememektir.

AİLE ÖZEL HAYATI

Aile özel hayatı ise çekirdek özel hayatın biraz daha genişi olarak, aile içerisinde oluşacak sosyal durumları konusuna dahil eder.Kişinin, Aile içerisinde bilgi sahibi ve tanık olunmasını istemeyeceği hallere aile özel hayatı denilmekle birlikte bu durumun en iyi örneklerinden başlıcaları ise şu şekildedir; Eş ile yaşanacak cinsel birliktelik ve fiziki cinsel yaklaşım, uyku süreci, yemek eylemleri, oyun ve dans gibi sosyal aktiviteler.Toplum bireyleri kendi aile yaşamları içerisinde özel olarak nitelendirdikleri eylemlerinin tamamının bilinmemesini isteme hakkına sahiptirler.

Üçüncü kişiler ile paylaşılmak istenmeyen ve onların görmesini, bilmesini, tanık olmasını istemedikleri her türlü fillerinin saklı ve gizli kalması hakları mevcuttur.Bu saklılığa toplumun tüm kesimleri tarafından beklenen saygıya ise aile özel hayatına saygı adı verilmektedir.Gelişmiş bir çok ülkede bu saygı beklentisinin ihlali suçtur.Çünkü söz konusu aile hayatına saygı hakkı anayasal bir haktır ve tüm anayasal haklarda olduğu üzere ihlali halinde cezaya tabidir.

SOSYAL ÖZEL HAYAT

Adından da anlaşılabileceği üzere bireylerin sosyal alanlarda da görülmesini ve bilinmesini istemediği fiillerinin gizli kalmasını isteme hakları bulunmaktadır.Çünkü insanların gizlilik hakkı sadece kendi özel yaşamlarında değil sosyal alanlarda da bulunmaktadır.Sosyal alanlar ile kast edileni ise kamuya açık alanlar olarak nitelendirmek mümkündür.Ancak sosyal özel hayat kapsamının aile özel hayatı ve kişisel özel hayata göre çeşitli sınırları bulunmaktadır.Bu sınırlara kişiler tarafından uyulması halinde,söz konusu hak doğacaktır.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Öze hayatın gizli kalma talebinin bir hak olduğu ve ihlalinin anayasal bir hakkın ihlali fiili sebebiyle cezaya tabi olduğu, yazı içerisinde de değinilen konuların başında gelmektedir.Anayasal bir hakkın cezaya tabi olması bilgisi doğrultusun da, söz konusu ceza da mutlaka ki Türk Ceza Kanununda tanımlanmış olması gerekmektedir.Özel hayat gizliliği suçunun ceza-i yaptırımları ise Türk Ceza Kanununun 134.maddesinde açıklanmıştır.

Suçun ortaya çıkmasının başlıca kıstaslarından bir tanesi kişinin özel yaşam alanına izinsiz olarak girilmesidir.Bunun dışında görülmesini istenmediği ve bunu mümkün kılmamak için çeşitli çaba sarf ettiği ve önlemler aldığı eylemlerini sonuçsuz bırakarak bu eylemlere şahit olmayı sağlamak, şahit olma esnasında kayıt altına almak doğrudan ceza kanununun bu maddesi ile eşleşmekte ve suç kapsamına girmektedir.

Kısaca bireylerin özel yaşamlarında yapmış oldukları ve toplumun diğer bireyleri tarafından görülmesini istemedikleri eylemlerini, özel yaşam alanlarına girmek suretiyle, izlemek ve görmek, kayda almak açık olarak suç niteliği taşımaktadır.Ayrıca kayda alınması ve alınan kaydın başkalarının göreceği şekilde ifşa edilmesi, söz konusu ceza-i şartın ağırlaştırılmış halini oluşturmaktadır.

Kimler Neler Demiş?

avatar
KAPAT