Alsancak Dedektiflik, Özel Dedektiflik

Velayet Davalarına Delil Toplama

Velayet Davalarına Delil Toplama

Velayet Davaları

Ülkemizde her geçen gün boşanma davaları artmakta, çiftler arasında ki uyum azalmakta ve evlilik kurumuna olan saygı ve bağlarda kopmalar meydana gelmeye başlamış durumdadır. Tüm bu durumlar çocukları olmayan çiftler için çok büyük problemler oluşturmasa da, çocuklu ve ortak fazla mala sahip çiftler için boşanma davası beraberinde pek çok sorunu getirmektedir. Çocuğun ya da çocukların velayeti konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Böyle durumlar da bilirkişi olarak hakim kabul edilmekte,  hakim çocuğun velayetinin kime bırakılacağının kararını vermektedir. Hakimin velayeti alacak kişi belirlemesi için; kişinin kendini haklı gösterecek delillere ihtiyacı olacaktır.

Eşin Kusurunun İspat Edilmesi

Kişi çocuğunun velayetini alabilmesi için yapması gerekenlerden bir tanesi; kusurlu eş hakkında delil toplamasıdır. Velayet davasının kazanılmasında en büyük etkenler, kusurlu eşin çocuğa bakamayacağına dair mal tespitinin yapılması, boşanmaya sebep olan eş hakkında delil toplanması ve kusurlarının ortaya çıkarılması gibi işlemler olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir durumda haklı olan tarafın hakkını ispat edebilmesi için detaylı araştırma yapmasında, hatta profesyonel bir avukat tutmasında fayda bulunmaktadır. Kişi kanun sınırların içerisinde ilerleyerek araştırma yapması, delil toplaması, delil ve ispat yöntemi ile ilerleyen, sunulacak herhangi bir delilin, davanın seyrini belirleyecek bu tarz davalar için oldukça önemlidir.

Delil Toplama Çekişmeli Boşanma Davalarında Oldukça Etkili

Çekişmeli boşanma davaları, velayet davalarında delil toplamaya neden olan temel boşanma davaları olarak ifade edilmektedir. Eşler arasında ki boşanma davasında eşler anlaşmalı olarak yani velayetin hangi eşin üzerine verileceği, ortak mal paylaşımı gibi konularda anlaşırlarsa boşanma davası çekişmeliye dönmez ve delil toplama işlemine de gerek kalmaz. Ayrıca boşanma davaların da herhangi bir eşin boşanmak istememesi de davayı çekişmeli davaya dönüştürmektedir. Boşanmak istemeyen eşler, çocuğu koz olarak kullanarak çocuğun velayetini almak için çeşitli yollara başvurabilirler. Bu yüzden çekişmeli davalar da eşlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Kişinin kendini haklı gösterme ve delil toplama sürecinde yaptığı araştırmaları yasal sınır içerisinde kalarak, kişi haklarına müdahale etmeden, şiddetten ve tacizden kaçınarak yürütmesinde fayda vardır.

Anayasaya Göre Velayet Kazanma Durumu

Boşanmakta olan eşlerin, hangi durumlarda velayet davalarını kazanabileceği anayasamızım 182. Maddesinde belirtilmiş durumdadır. Anayasanın 182. Maddesi boşanma davası açacak eşler tarafından özellikle çekişmeli boşanma davasına gidilmeden önce dikkatle ve detaylı olarak incelenmeleri faydalı olacaktır. Aksi takdirde hukuka uygun olmayarak yapılan işlemler mahkemece delil olarak kabul edilmeyerek geçersiz sayılacak ve kişinin velayetleri üstüne alabilme işlemleri sonuçsuz kalacaktır. Bu noktada kendi kafanıza göre hareket etmek yerine profesyonel bir avukatla görüşmek ve konuda yardım almak daha mantıklı olacaktır. Bu konuda deneyimli uzman avukatlar, yasal olarak delil toplanmasında bireylere en doğru yolu göstereceklerdir. Çekişmeli boşanma davalarında açılan velayet davaları titizlikle çalışma gerektiren işlemlerdir.

Anayasaya Göre Mağdur Eşin Korunması

Anayasamızın 323. Maddesine göre; mağdur olan ve çocuğun hakları koruma altına alınmıştır. Bu maddeye göre bireylerinden birisinin boşanma davası açması durumunda, eğer çocukların velayetini almak istemesine rağmen kaybederse her ne olursa olsun; velayetini kaybetmesine rağmen çocuklarını belirli aralıklar ile göre bilme hakkına sahiptir. Anayasanın bu maddesi ile mağdur olan eşin de çocuğunu görme hakkını korunmakta ve mağdur olan eşe yardımcı olunmaktadır.

Bu gibi velayet davaları önce delil toplama ya da benzeri konular da profesyonel bir yardım almak için İzmir Dedektiflik Şirketinden hizmet talebinde bulanabilirsiniz.

Kimler Neler Demiş?

avatar
KAPAT